Vodní tisk

Tato služba je zatím v přípravě

Metoda vodního tisku využívá fólii potištěnou různými vzory. Fólie se před aplikací na předmět uvede na vodní hladině do tekutého stavu. Poté se předmět ponoří přes fólii do aplikační lázně a tím dojde k rovnoměrnému přilnutí fólie na předmět. Díky tekutému stavu, fólie přesně okopíruje povrch předmětu. Abychom zvýšili odolnost je na povrch nanesen krycí lak.